Marketing dla MSP

Teraz jest to możliwe bez potrzeby tworzenia nowych stanowisk pracy. Wykorzystaj efekt synergii zespołu marketingbox oraz własnych pracowników i zbuduj profesjonalną strategię lub dział marketingu.

CZYTAJ... O IDEI WSPÓŁPRACY

Usługi marketingowe dla Twojej firmy

Jeśli chcesz rozwijać swoją firmę i efektywnie zainwestować w nowe rozwiązania skorzystaj z jednego z przygotowanych produktów

Konsultacje marketingowe to pomoc doraźna na poziomie działań wykonawczych związanych np ze stworzeniem konkretnego projektu wizytówki, ulotki, katalogu, strony www, udziału w targach reklamy wewnętrznej lub zewnętrzne w celu zmaksymalizowania korzyści z zainwestowanych funduszy.
Budowa strategii marketingowej to pomoc długookresowa na poziomie strategicznym oraz działań operacyjnych i wykonawczych. Celem jest nadanie spójnego kierunku dla przedsiębiorstwa i ujednolicenie działań w długim okresie czasu tak aby osiągać wartość dodatnią płynącą z wysiłku całej firmy.
Budowa działu marketingowego to pomoc długookresowa polegająca na zbudowaniu od podstaw komórki zajmującej się w przedsiębiorstwie marketingiem oraz jej rozruch. Celem jest stworzenie zespołu i strategii marketingowej dla przedsiębiorstwa.

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.

Henry Ford